Førskole

”Børn har brug for tryghed, tid og forudsigelighed”

Førskole

Børn har brug for tryghed, tid og forudsigelighed, når de skal vænne sig til et nyt miljø. Derfor har vi i Balle børnehave stor fokus på den gode overgang fra børnehave til skole. Det har stor betydning for det enkelte barn, at det føler sig tryg og ”hjemme” i det nye miljø, for bedre at kunne lære nyt og mestre hverdagen.

Det år barnet skal starte i skole, starter barnet i førskolegruppen/Midgård 1. april på skolen. Fra januar til april, arbejder vi meget med at få børnene til at føle sig integreret og trygge ved skolen.

  • Vi er med til morgensang på skolen en gang om ugen
  • Vi leger i Midgård/Bifrost en formiddag om ugen
  • Børnene er med til at hente mad i skolens køkken
  • Børnene bruger skolens toiletter
  • Vi leger på skolens legeplads
  • Vi er med til arrangementer på skolen
  • Overleveringssamtaler mellem børnehave og skole

Vi er også bevidste om den gode overgang, for de børn der ikke skal til Balle Friskole, men til en anden skole i nærmiljøet. Her besøger vi også den kommende skole, har overleveringssamtale og deltager i skolens arrangementer.

Scroll to Top