Forældresamarbejde

Et samarbejde vi prioriterer højt i børnehaven

Forældresamarbejde

Når I som forældre har valgt, at få jeres barn passet i Balle Børnehave, har I samtidigt, som forældre uddelegeret en del af omsorgen og dannelsen af jeres barn til personalet i børnehaven.

Jeres “kæreste eje” er lagt i vores hænder for en tid og vi vil gøre vores bedste for at give jer og jeres barn en glad og lærerig tid i børnehaven.

For at I som forældre og vi som personale kan få et åbent og ærligt samarbejde, har vi sat os disse mål:

Besøg inden opstart i børnehaven
Når vi har kontaktet jer via mail vil vi meget gerne, at I ringer og vi sammen finder tid til et besøg hos os sammen med jeres barn. Til besøget finder vi sammen en dag, hvor vi kan have en opstartssamtale. Til opstartssamtalen kan I fortælle lidt om jeres barn, og hvem I er som familie. Vi vil fortælle om vores daglige struktur, aktiviteter og hvilket personale jeres barn vil få primær kontakt til. Samtidig vil vi fortælle om opstart og hvor stor betydning det har for jeres barn, at vi i fællesskab får en god indkøring.

Indkøringsperioden
Vi vil gerne, at I fortæller os hvad der påvirker jeres barn, har det foreksempel været en travl morgen, er barnet træt og andre relevante oplysninger, der vil kunne hjælpe os til at varetage jeres barn bedst muligt.
I indkøringsperioden er det vigtigt at vi har en meget tæt kontakt til jer forældre, for at jeres barn får den bedste start i børnehaven. Hvis den primær pædagog ikke er til stede når I henter jeres barn, vil vi på bedste vis overlevere til andet personale. Det er meget vigtigt at I som forældre spørger ind, hvis I undrer jer eller der er noget omkring jeres barn. Det er ikke noget der er for stort eller småt og der findes ikke ”dumme” spørgsmål. Det er ikke alle snakke og samtaler der skal tages når barnet er til stede, er det tilfældet, er I meget velkommen til at ringe til børnehaven og det samme vil vi gøre. Vi skal være i tæt dialog for jeres barns bedste og som personale er åbenhed og ærlighed det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.

Information
I som forældre skal tjekke jeres barn ind og ud elektronisk via Intra systemet VIGGO. Igennem VIGGO kan i også maile til børnehaven og i kan melde jeres barn fri, syg eller andet hjemmefra. Dog er det meget VIGTIGT at i hverdag siger godmorgen og farvel til en voksen sammen med jeres barn. Vi informerer oplysninger til jer via VIGGO, og I får et længere nyhedsbrev en gang om måneden med information og vigtige datoer. Vi har en tavle i børnehaven, hvor vi skriver om dagens gang og anden information. Vi forventer, I selv følger med og læser, de informationer vi skriver og i er altid velkommen til at spørge os, hvis i er i tvivl om noget..

Vi forventer, at der er fremmøde til vores aktiviteter og at det vægtes i hjemmet at deltage.

Samtaler
Ved opstart får i tilbudt en opstartssamtale. Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 6 måneder, bliver i tilbudt en 6- måneders samtale. Dette samme bliver I tilbudt inden jeres barn starter i førskolegruppen. Hvis i som forældre på noget tidspunkt har brug for en snak, om jeres barn, kan i altid aftale et tidspunkt for et møde med os. Vi vil rigtig gerne den gode dialog, da vi ved det har stor betydning for jeres barn. Så sig endelig til, så vi i fællesskab kan løse eventuelle problematikker.

Det er vigtigt for os:

  • At barn og forældre får en god opstart i Balle Børnehave. 
  • At I føler jer velkomne, finder tillid og tryghed hos os.
  • At I informerer os om episoder, der har indvirkning på jeres barns dag hos os som humør, sygdom i familien, hvem henter jeres barn og andre oplevelser.
  • At I informerer om begivenheder/hændelser, der har betydning for barnets daglige trivsel, som læge, tandlæge besøg og behandling af sygdomme.
  • At I har interesse i at høre, se billeder og få anden information om jeres barns dag i Balle Børnehave.
  • At vi i fællesskab har et ansvar for barnets udvikling og derved informerer vi jer om vigtige hændelser/oplevelser i børnehaven og I har mulighed for at ytre jeres mening omkring hverdagen i børnehaven og eventuelt stille spørgsmål til vores beslutninger.
  • At I gradvis modner jeres barn til at blive selvhjulpne, at kunne klare flere ting selv, som at tage tøj af og på, selv gå ind i børnehaven, selv bære rygsækken, selv vaske hænder og meget mere.
Scroll to Top