Forældreråd

FORÆLDRERÅD

Forældrerådet består af:

Formand
Helle Friis Buhl (Mor til Otto)

Medlemmer
Brian Nørager Schaleck (far til Caroline)
Mette Vestergaard Nissen (mor til Astrid)
Suppleant – Mads Rubow (far til Conrad)
Maj-Britt Skarby (medarbejderrepræsentant)
Maja Greve (børnehaveleder) 
Søren Spanggård Petersen (skoledirektør)

Scroll to Top