Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

Balle Børnehaves værdigrundlag

Balle Børnehave er en aldersopdelt børnehave der vægter et tæt forældresamarbejde højt.

Det er Balle Børnehaves formål at skabe et rummeligt miljø, der kan styrke barnets personlige, faglige, kreative, sociale og kropslige kompetencer. Kreativitet og udfoldelse i hverdagen tydeliggøres i børnehavens indretning, hvor alt står i børnehøjde og er synligt fremme – her er der plads til at udforske. De ydre rammer, samt skolens faciliteter inviterer netop til børnenes kropslige udfoldelse.

I Balle Børnehave er der plads til forskellighed og i personalets anerkendende tilgang til børnene skabes rum for nærvær og tryghed. Omsorg og respekt for barnets følelser og behov, er vigtige forudsætninger for det enkelte barns selvværd, hvorfor dette også vægtes højt. Personalet vil opleves som autentiske voksne og fungerer i dagligdagen som gode rollemodeller. De følger børnenes spor og ser børnene som dem de er.

I den daglige praksis sættes humoren og den gode tone i højsædet og kommunikation og åbenhed er en vigtig medspiller blandt børn, personale og forældre.

Scroll to Top