Tilmelding

BØRNEMILJØVURDERING

Fra Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender:
For at styrke børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø skal ledelsen i dagtilbudene blive mere bevidst om, hvordan børnemiljøet udnyttes, udvikles og vedligeholdes bedst muligt. Det er målet med Loven om børnemiljø i dagtilbud, der blev vedtaget 30. maj 2006.

Midlet hedder en børnemiljøvurdering. Fremover skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, som kortlægger tilbuddets børnemiljø.

Vurderingen skal indeholde:
§ en beskrivelse af eventuelle problemer og indsatsområder
§ en handlingsplan.

Børnemiljøvudering 2018 klik her

Et godt børnemiljø ifølge
Forældre: klik her
Personale: Klik her

Se og oplev tegninger, fotos mm. i Balle Børnehave.

Konklusion på Børnemiljøvurdering: Klik her

 
Scroll to Top